Možnosti platby a doprava

Platobné podmienky

 

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník široké možnosti úhrady. Možnosťou je napríklad vytlačenie si objednávky a manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, dobierkou, alebo priamym vkladom v Slovenskej sporiteľni a.s.. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru.


Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 

Spoločnosť SANT, s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 3 pracovných dní od uhradenia objednávky alebo jej prijatia predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak spoločnosť SANT, s.r.o. nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 10 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti SANT, s.r.o. na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť SANT, s.r.o. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti SANT, s.r.o. a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť SANT, s.r.o. sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, pokiaľ sa SANT, s.r.o. a zákazník nedohodnú inak. V praxi je tovar spravidla dodaný do dvoch pracovných dní.

Spoločnosť SANT, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak suma objednávky je nižšia ako 100 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka. Ak suma objednávky je najmenej 100 €, spoločnosť SANT, s.r.o. dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike). Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom spoločnosť SANT, s.r.o. včas vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.


Ceny prepravy pri objednávkach do 100€ sú nasledovné:

Popis

prepravné + dobierka

Preprava Sl. poštou pri dobierke do 20€ s DPH

3,90 €

Preprava Sl. poštou pri dobierke od 20,01 do 59,99€ s DPH

5,90 €

Preprava tovaru na dobierku kuriérom UPS do 59,99€ s DPH

5,40 €

 

 

  • V prípade objednávky tovaru nad 100€ neplatíte žiadne prepravné. V odôvodnených prípadoch /vianočné sviatky, časová tieseň/ a pri zasielaní tovaru na naše náklady si vyhradzujeme právo výberu spôsobu doručenia zásielky bez udania dôvodov.
  • Pri objednávke do 15€ účtujeme balné vo výške 1€ s DPH.